บริษัท เรเวนิว เอ็กซ์เพรส จำกัด

Digital Signage

 สื่อดิจิตอลที่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ควบคุมและจัดการตารางเวลาได้ และแก้ไขหน้าจอแสดงผลได้

CCTV Package

Computer Telephony Integration

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน มีฟังก์ชั่นต่างๆครบครัน เช่น Call Flow Management, IVR, Fax, E-mail เป็นต้น

System Integration

ทางบริษัทฯ รับวางระบบต่างๆ อาทิเช่น

  • Software Development
  • Application Services
  • Network & Security Customization
  • PC, Computer Server & Peripheral
  • Maintenance & Services

3G CCTV

ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ติดตั้ง และจัดหาอุปกรณ์ระบบ 3G CCTV Solution ให้กับ บริษัท ทีโอที จำกัด เพื่อใช้สำหรับเฝ้าระวังและตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตามจุดต่างๆ และจุดเสี่ยงที่มีโอกาสที่ระดับน้ำสูงขึ้น

Hemodialysis Management System

ระบบ Hemodialysis Management System (HMS) นี้เป็นโปรแกรมที่คอยช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการคอยดูแลและรักษาผู้ป่วย ที่ต้องการมาฟอกไต